Personuppgiftspolicy per 25 maj, 2018

1. Personuppgiftsansvarig

Ronald McDonald Hus i Linköping, organisationsnummer 802425-9874, Garnisonsvägen 11, 587 50 Linköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar i samband med gåva eller annat engagemang för Ronald McDonald Hus. Du når oss via mejl
på rmh.linkoping@rmdbarnfond.se.

2. Dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer oss tillhanda i följande situationer:

  • När du skänker en gåva via Swish ser vi namn och telefonnummer till gåvogivaren. Dessa uppgifter sparas ej i någon databas och används därmed inte.
  • När du skänker en gåva via Plus- eller bankgiro ser vi ditt namn samt postadress. Dessa uppgifter sparas ej i någon databas. Ibland skickar vi ett gåvobevis som tack för din gåva, till den mailadress du angivit. Din mailadress raderas därefter, givet att du inte gett ditt utökade samtycke till att dina personuppgifter sparas. Detta då många givare uppger att de vill ha en fortsatt dialog.
  • Du som anmält dig till att få våra utskick såsom nyhetsbrev och inbjudningar.
  • Via samarbete med en organisation eller företag som du representerar. Vi kommer då överens om vilka uppgifter ni samtycker till att vi får hantera.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Efter att du gett ditt medgivande (genom att t.ex. anmäla dig till vårt nyhetsbrev) använder vi dina uppgifter till att bjuda in dig till aktiviteter, distribuera publikationer, berätta om vår verksamhet via brev, digitala nyhetsbrev och e-post samt vid eventuell personlig kontakt i olika medlemsrelaterade frågor.

4. Vem tar del av dina personuppgifter?

Ronald McDonald Hus kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Ronald McDonald Hus räkning, t ex administrationstjänster, IT-leverantörer, distributionspartner, bank & finans, kommunikationsbyrå och tryckeri. Samtliga partners har undertecknat personuppgiftsunderbiträdesavtal enligt reglementet GDPR.

Vid fotografering i samband med aktiviteter för publicering på webb och sociala medier skall alla berörda personer ha undertecknat ett avtal angående samtycke innan publicering.

5. Säkerhet

Vi värnar om din integritet och skyddar dina uppgifter i enlighet med europeiska dataskydds-förordningen GDPR.

6. Dina rättigheter

6.1 Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

6.2 Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Ronald McDonald Hus kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

6.3 Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse.

6.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
2. Om du anser att personuppgiftsbehandlingen är otillåten men du föredrar att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att vi raderar dessa.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du ger ditt utökade samtycke till fortsatt behandling.

6.5 Utövande av rättigheter
Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Vi kommer att behandla din begäran skyndsamt. Om vi inte beviljar din begäran kommer vi informera dig om detta samt skälen till sådant beslut.

7. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Ronald McDonald Hus behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på hemsidan. Vid omfattande förändringar av integritetspolicyn kan Ronald McDonald Hus också komma att informera om ändringarna via den av dig angivna kontaktvägen.

9. Frågor och hjälp

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss på telefon 013-473 13 01 eller via rmh.linkoping@rmdbarnfond.se. Vår postadress är: Ronald McDonald Hus, Garnisonsvägen 11, 587 50 Linköping.

Om kakor

1. När du använder dig av webbplatsen för Ronald McDonald Hus eller andra tjänster från Ronald McDonald Hus samtycker du till att stiftelsen lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

2. Ronald McDonald Hus använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att bestyrka inloggning och till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

3. Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. På så sätt kan Ronald McDonald Hus bland annat hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Besöksstatistiken innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats.

4. För att underlätta för dig att sprida information från webbplats för Ronald McDonald Hus i sociala nätverk som Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjeparts-kakor i din webbläsare.

5. Ronald McDonald Hus samlar, genom samarbetspartners, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices.

6. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera Ronald McDonald Hus kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas. Önskar du förhindra att information om hur du använder webbplatsen ska lagras kan du installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on i din webbläsare.