Engagera dig och ge en gåva

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”

Huset utvecklas ständigt för familjernas bästa, och för att göra detta möjligt behövs hjälp och stöd.

Vill du stödja vår verksamhet finns det olika alternativ att välja på:

Du kan också bli månadsgivare till Ronald McDonald Barnfond här. Som månadsgivare bidrar du till att fler familjer med svårt sjuka barn får möjlighet att bo tillsammans i en hemlik miljö, nära sjukhuset.

Byggandet av Ronald McDonald Hus i Linköping är finansierat av skänkta medel och bidrag. Merparten av bidragen är skänkta från McDonald’s, dess medarbetare och gäster. Resterande medel är skänkta från andra företag, fonder och stiftelser samt privatpersoner. Klicka här för att komma till Husets vänner.

Verksamheten är en stiftelse som drivs utan vinstintresse, representanter från Universitetssjukhuset, McDonalds i Linköping och från det lokala näringslivet sitter i den tillsatta styrelsen.

På väggen till trapphuset sitter ett träd med skimrande löv. På varje löv står namnet på de företag, organisationer och privatpersoner som donerat mer än 25 000 kronor till Huset. Det är ett utav flera sätt vi kan tacka för gåvor!