Kontakt

Garnisonsvägen 11
582 30 Linköping
Tel: 013 – 473 13 01
E-post: rmh.linkoping@rmdbarnfond.se

Verksamhetsansvarig
Katarina Hågfeldt-Collin
Tel: 0735-220056
katarina.hagfeldt-collin@rmdbarnfond.se

katarina hagfeldt-collin